Menu

Reference

Reference

Lokální a globální znalosti a zkušenosti

Zákazníci od nás vyžadují vysokou kvalitu výrobků, která je zajištěna přesnou a odbornou prací.


Zohledňujeme specifika různých odvětví

Zohledňujeme specifika jednotlivých veřejných či soukromých sektorů a naše výrobky přizpůsobujeme dané problematice odvětví či použité aplikace firmy.

 

Thermo Fisher Scientific

Thermo Fisher Scientific

AŽD Praha s.r.o.

AŽD Praha s.r.o.

BKL Engeneering B. V.

BKL Engeneering B. V.

Oerlikon Leybold Vacuum GMBH

Oerlikon Leybold Vacuum GMBH

Ingersoll-Rand Equipment Manufacturing

Ingersoll-Rand Equipment Manufacturing

Vacuum Engineering Systems Ltd.

Vacuum Engineering Systems Ltd.

Akademie Věd České Republiky

Akademie Věd České Republiky

TESCAN s.r.o.

TESCAN s.r.o.

ČEZ a.s.

ČEZ a.s.

VWR International s.r.o.

VWR International s.r.o.

Alco Controls s.r.o.

Alco Controls s.r.o.

České vysoké učení technické v Praze

České vysoké učení technické v Praze

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Thermo King a.s.

Thermo King a.s.

Bühler CZ

Bühler CZ